OBAVIJEST ZA MEDIJE
Sarajevo, 4.4.2018.

Već dvanaest godina se u svijetu obilježava 2. april kao Dan svjesnosti o autizmu. Kako je autizam jedan od najučestalijih razvojnih poremećaja i utiče na život velikog broja porodica širom svijeta, posljednjih godina se tokom cijelog mjeseca aprila dešavaju akcije kroz koje se javnost informiše o poteškoćama ljudi na autističnom spektru, kao i o njihovim potencijalima i načinima da im se pomogne da se uključe u društvo.

Osim što direktno pomaže djeci na spektru i njihovim roditeljima u prevladavanju poteškoća, te radi na edukaciji stručnjaka raznih profila koji pomažu ovoj djeci, organizacija EDUS svakog aprila obavještava javnost o najnovijim saznanjima vezanim za autizam, smatrajući da je najbolji način razbijanja stigme, boljeg prihvatanja i razumijevanja – kroz znanje.

U tu svrhu, napravili smo dva članka za objavljivanje u elektronskim i štampanim medijima
(u prilogu):

1) Odgovori na najčešća pitanja o autizmu (pitanja na osnovu naših iskustava i odgovori nauke), te

2) Top 10 naučnih istraživanja iz 2017. vezanih za autizam (preuzeto sa web str. vodeće svjetske organizacije za autizam- Autism Speaks).

U nadi da će što veći broj ljudi pročitati ove članke i po prvi put se informisati, ili saznati nešto novo o autizmu i osobama sa autizmom,

Vaš EDUS