Uz podršku Ministarstva za obrazovanja nauku, kulturu i mlade Kantona Sarajevo i Sparkasse Bank dd Udruženje EDUS-EDUKACIJA ZA SVE u periodu od 15. oktobra do 17. decembra 2019. godine organizuje Jesenski ciklus edukacja za roditelje djece sa i bez poteškoća u razvoju.
Ciklus od deset predavanja obrađuje najaktuelnije teme roditeljstva, kao što su važnost igre za razvoj djeteta, uvijek aktuelna tema o važnosti postavljavanja granica djetetu, potom kako poticati samostalnost kod djeteta, te pripremiti dijete za školu.

Predavanja za roditelje plakat

„Posebnu pažnju ćemo posvetiti upotrebi elektronskih uređaja kao što su mobilni telefoni i tableti i kakva je njihova implikacija za razvoj djeteta. Neka od pitanja na koja će predavanje odgovoriti su: Da li je korištenje ovih uređaja štetno po razvoj djeteta?, Kako odabrati dobno prikladne sadržaje za svoje dijete?, te Kako koristiti TV/ tablet / mobitel za razvoj novih vještina kod djece? Širokim spektrom tema želimo obuhvatiti što više pitanja koja su na dnevnom reportoaru većini roditelja, bilo da se njihovo dijete razvija tipično ili ne.“ rekla je Mirela Mušović Selmanović, projekt menadžerica u Udruženju EDUS-EDUKACIJA ZA SVE.

Predavači su stručnjaci u oblasti ranog rasta i razvoja i dugogodišnji saradnici Udruženja EDUS koji iza sebe imaju veliko iskustvo u direktnom radu s djecom i/ili kreiranju i izvođenju projekata i inicijativa za djecu sa i bez poteškoća u razvoju.

Iz Udruženja naglašavaju da su predavanja otvorena i besplatna za sve zainteresovane, te će se održavati svakog utorka u 17 sati u prostorijama Udruženja na adresi Kemala Kapetanovića 43 (JU Centar „Vladimir Nazor“ – odjel predškolsko) sve do 17. decembra 2019. godine. Svi zainteresovani se mole da svoj dolazak prijave email-om na: edus.edukacije@gmail.com, a dodatne informacije o radu Udruženja EDUS- EDUKACIJA ZA SVE i tekućim aktivnostima mogu pronaći oficijelnoj Facebook stranici ili web stranici Udruženja.