PRISTUP EDUS UDRUŽENJU – DOBRODOŠLI STE !

Poštovani,

“EDUS” je nastao okupljanjem stručnjaka, roditelja i građana, kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, sa ili bez poteškoća razvoju.

Članovi mogu biti svi građani koji žele da učestvuju u zajedničkom naporu da se unaprijede postojeći sistemi podrške razvoju i obrazovanju djece, bez obzira na njihove sposobnosti.

Prema Statutu Udruženja punopravni član Udruženja može po pravilu biti svako pravno i fizičko lice državljanin BiH ili strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvata Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja. Pod istim uslovima, pravna i fizička lica koja nemaju boravište u BiH, mogu biti pomažući članovi Udruženja.

Uvjet za članstvo u Udruženju jeste davanje izjave pristupa i prihvatanja programskih ciljeva i Statuta Udruženja. Godišnja članarina iznosi 20 KM.
 
POPUNITE PRISTUPNICU ZA PRISTUP EDUS UDRUŽENJU