Obavještenje za sve članove Udruženja (13.02.2018.)

Svim članovima Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – Edukacija za sve (EDUS)

POZIV na IX sjednicu Skupštine Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – Edukacija za sve (EDUS) zakazanu za utorak, 27.02.2018. godine u 15.00 sati u prostorijama Osnovne škole “Vladislav Skarić”, Ulica Terezije 48, Sarajevo.

POZIV na IX sjednicu Skupštine Udruženja – Detaljnije…

 


Obavještenje

 za sve članove Udruženja (10.01.2018.)

Svim članovima Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – Edukacija za sve (EDUS)

POZIV na VIII sjednicu Skupštine Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – Edukacija za sve (EDUS) zakazanu za 24.01.2018. godine u 13.00 sati u prostorijama Osnovne škole “Vladislav Skarić”, Ulica Terezije 48, Sarajevo.

POZIV na VIII sjednicu Skupštine Udruženja – Detaljnije…

 


Obavještenje za sve članove Udruženja (05.09.2017.)

Svim članovima Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – Edukacija za sve (EDUS)

POZIV na VII sjednicu Skupštine Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju – Edukacija za sve (EDUS) zakazanu za 19.09.2017. godine u 16.00 sati u prostorijama Osnovne škole “Vladislav Skarić”, Ulica Terezije 48, Sarajevo.

POZIV na VII sjednicu Skupštine Udruženja – Detaljnije…

 


PRISTUP EDUS UDRUŽENJU – DOBRODOŠLI STE !

Poštovani,

“EDUS” je nastao okupljanjem stručnjaka, roditelja i građana, kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, sa ili bez poteškoća razvoju.

Članovi mogu biti svi građani koji žele da učestvuju u zajedničkom naporu da se unaprijede postojeći sistemi podrške razvoju i obrazovanju djece, bez obzira na njihove sposobnosti.

Prema Statutu Udruženja punopravni član Udruženja može po pravilu biti svako pravno i fizičko lice državljanin BiH ili strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini, a koji prihvata Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja. Pod istim uslovima, pravna i fizička lica koja nemaju boravište u BiH, mogu biti pomažući članovi Udruženja.

Uvjet za članstvo u Udruženju jeste davanje izjave pristupa i prihvatanja programskih ciljeva i Statuta Udruženja. Godišnja članarina iznosi 20 KM.

POPUNITE PRISTUPNICU ZA PRISTUP EDUS UDRUŽENJU