NAŠI PARTNERI I SPONZORI

UNICEF BiH Septembar 2013

NATO mart 2011

SDC (Swiss Development Corporation) januar 2011

UNDP BIH  August 2011  (kroz projekte finansirane od strane EU )

Bheart  februar 2012

Ambasada Sjedinjenih američkih država u BiH August 2012

Ambasada Australije u Beču  (DAP)

UN  Women's Guild Vienna  Juni 2012

Univerzitet u Parmi –  ABA Master November 2014

Rotary Club Spydeberg Norway septembar 2013

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu  (Psihijatrijska klinika, Pedijatrijska klinika)

Federalno ministarstvo zdravstva

Federalno ministarstvo obrazovanja

Ministarstvo za raseljena lica, izbjeglice…KS

Ministarstvo odbrane BiH

Grad Sarajevo / Gradska uprava

Opština Stari Grad

Opština Novo Sarajevo

Opština Centar

SARTR

Aparat teatar

Fotografija.ba

Pomozi.ba

PROI

Siemens

Henkel

General Engineering

Vodoprivreda BiH

Bella Italia, UK

Cinema City

Mak Zara

Franz&Sophie

Proevent

Franck

New England Friends of BiH