EDUS – EDUKACIJA ZA SVE

U novembru 2010., okupljanjem stručnjaka, roditelja i građana, EDUS je nastao kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne. Kao rezultat djelovanja EDUS-a, u taj savez su uključene sve interesne grupe, bez obzira da li su vladine ili ne: roditelji, stručnjaci, predstavnici nadležnih institucija i drugi građani koji svojim prirodnim, stručnim ili službenim položajem učestvuju, ili žele da učestvuju, u zajedničkom naporu da se unaprijede postojeći sistemi podrške razvoju i obrazovanju djece, bez obzira na njihove sposobnosti. EDUS je zvanično registrovan 8.12. 2010. godine. Glavni pokretači Udruženja su stručnjaci i roditelji okupljeni oko projekta „Mjedenica 2010-2011“ koji prije svega žele da izvanrednu praksu, očitovanu u stalnom i mjerenom napretku djece uključene u projekat, zadrže i ugrade u sistem. Pri tome nastoje konstruktivno upotrijebiti ljudsku i stvaralačku energiju stručnog koordinatora ovog projekta, naučnice iz oblasti pedagogije, psihologije i defektologije prof. dr. Nirvane Pištoljević, koja želi da svoje znanje i iskustvo iz SAD-a iskoristi kako bi pomogla i djeci u BiH.

Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema Statutu

  1. Kvalitativno unapređenje sistema podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju
    Asistencija u edukaciji stručnjaka, studenata i roditelja za korištenje naučno dokazanih metoda rada s djecom, iniciranje i razvoj sistema rane detekcije, dijagnoze i intervencije za djecu sa smetnjama i poremećajima u razvoju, kao i unapređenje nauke i visokoškolskog obrazovnog sistema;
  2. Strukturno unapređenje sistema podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju
    Bolje uvezivanje obrazovnog, zdravstvenog i sektora socijalne zaštite u svrhu boljeg prilagođavanja potrebama djece sa i bez poteškoća u razvoju i njihovih porodica i saradnja sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom u oblastima zajedničkog interesa;
  3. Podizanje svijesti javnosti
    Podizanje svijesti javnosti o potrebi za sveobuhvatnim  pristupom u podršci i obrazovanju djece sa ciljem zadovoljenja njihovih individualnih potreba, kao i podizanje nivoa informisanosti šire javnosti o razvojnim poremećajima i postojećim sistemima podrške.

Nastanak EDUS-a, aktivnosti, ciljevi i strateški pravci detaljno su izloženi u temeljnom dokumentu:
DOSADAŠNJI RAZVOJ I STRATEŠKI PLAN“.