AKTIVNOSTI EDUSa

1. Neposredni edukacijski i terapijski rad sa djecom sa i bez poteškoća u razvoju kroz:

a) RANU INTERVENCIJU I STIMULACIJU (uzrast 0-4 godina)

b) VRTIĆ-PREDŠKOLSKI PROGRAM (4-7 godina)

c) ŠKOLSKI PROGRAM (I, II, III, IV i V razred)

d) TUTORING PROGRAM za podršku djeci u inkluziji i redovnim vrtićima i školama
(uzrast 3-13 godina)

2. Edukacija stručnog kadra za rad po naučnim metodologijama i proširenje njihovih naučnih znanja kroz direktan rad sa djecom kao i predavanja i radionice;

3. Edukacija roditelja za primjenu metode kod kuće s ciljem povećanja efekta na razvoj djeteta;

4. Edukacija stručnog kadra ostalih obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova na području BiH kroz radionice i predavanja.

5. Podizanje svijesti javnosti o razvojnim poremećajima, kvalitetu obrazovnog sistema, naučnim saznanjima u svijetu.

GLAVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTI EDUS-a

PREDHODNA ISKUSTVA SARADNJE SA DONATORIMA I TRENUTNI PROJEKTI

Podaci o projektima koji su sprovedeni u predhodne tri godine:

Tema/oblast Naziv projekta Naziv donatora Period implementacije
Uspostavljanje mehanizama rane intervencije za djecu sa poremećajima u razvoju Suorganizacija skupa:”Rana detekcija, dijagnoza i intervencija kao ključ uspješnog tretmana autizma i drugih neurorazvojnih poremećaja kod djece” Akademija nauka i umjetnosti BiH, UNDP novembar 2010.-april 2011.
Podizanje svijesti javnosti Promocija aktivnosti EDUS-a NATO mart-april 2011.
Obrazovanje i podrška djeci s teškoćama u razvoju

“Completion of School Year 2010/ 2011 in two CABAS® classrooms in Mjedenica”

Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP in BiH) 20. april-31. jul 2011.
Obrazovanje i podrška djeci s teškoćama u razvoju “Sarajevo-treći evropski grad s CABAS školom” Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP in BiH) 15. avgust 2011.-15. januar 2012.
Obrazovanje i podrška djeci s teškoćama u razvoju “Sarajevo-treći evropski grad s CABAS učionicama II” Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP in BiH) februar-jun 2012.
Podrška djeci sa i bez teškoća u razvoju “Together against being out” Ministarstvo zdravlja FBiH februar-jun 2012.
Podrška djeci sa i bez teškoća u razvoju Interethnic cooperation: “Their needs know no borders” USA Embassy avgust-septembar 2012.
Obrazovanje i podrška djeci s teškoćama u razvoju “Design and production of educational and didactic material for children with developmental delays” Australian Embassy Vienna (DAP) februar-april 2013.
Podrška djeci sa i bez teškoća u razvoju u FBiH i RS “Equipping the first early intervention centre in BiH” UNWG Vienna jun 2012.-jun 2013.
Podrška djeci sa i bez teškoća u razvoju “Stari Grad – središte napretka djece s razvojnim teškoćama” Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP in BiH) april-septembar 2013.
Podrška djeci sa i bez teškoća u razvoju Voice of Women who are the Voice of Children with Disabilities U.S. Embassy Sarajevo maj-oktobar 2013.
Obrazovanje i podrška djeci s teškoćama u razvoju „Napredno obrazovanje za djecu sa teškoćama u razvoju, roditeljima i profesionalcima“ Australian Embassy in Vienna septembar – decembar 2013.
Obrazovanje i podrška djeci s teškoćama u razvoju „Poboljšanje izgleda za djecu sa teškim razvojnim poremećajima“ Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP in BiH) 1. decembar 2013. – 30. maj 2014.
Rana detekcija, dijagnostika i intervencija „Unapređenje rane intervencije u servisima u BiH“ UNICEF in BiH 20 septembar 2013. – 20 novembar 2014.