EDUS – EDUKACIJA ZA SVE

ŠTA JE EDUS?

EDUS je nevladina organizacija koja u saradnji sa javnim predškolskim i školskim ustanovama pruža unaprijeđen naučno dokazani model obrazovanja djeci sa i bez razvojnih poremećaja, edukaciju i unapređenje znanja profesionalnog kadra, edukaciju  i podršku roditeljima kroz predavanja, te naučnu saradnju široj profesionalnoj zajednici.

VIZIJA

Realizacija punog potencijala svakog djeteta, sa i bez poteškoća u razvoju.

MISIJA

“EDUS-EDUKACIJA ZA SVE” je neprofitna, nevladina organizacija koja razvija i unapređuje obrazovanje i podršku djeci sa i bez poteškoća u razvoju, partnerstvom sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom, kroz edukaciju, informiranje i podizanje svijesti javnosti.