Povodom 2. aprila- Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, grupa roditelja okupljenih oko Udruženja EDUS-Edukacija za sve napravila je kratki video u kojem svako od njih odgovara na pitanje:
„Šta je za mene život s autizmom?“
„Ovim želimo da javnosti dodatno približimo problematiku autizma kao stanja koje utiče na život mnogih porodica u našoj zemlji i širom svijeta i tako podignemo svijest o autizmu“, kaže mama dječaka Alija, Senada Bajrović, koja je osmislila ovaj video. Iako je Senada sa porodicom prije par mjeseci napustila zemlju, između ostalog i zato što su, kako kaže, perspektive za Alija u našoj zemlji veoma ograničene i sa ishodištem u institucijama poput Zavoda Pazarić, nastavila je sa roditeljima promovisati ravnopravnost i potrebu za efikasnijom i individualizovanom podrškom djeci na autističnom spektru, kao i drugim razvojnim poteškoćama . Kao iskusniji roditelj, održala je i online predavanje novopridošlim roditeljima u okviru EDUS-ovih tzv. funkcionalnih radionica, u okviru kojih na licu mjesta učili o osnovnim taktikama u radu s djetetom, koje su u trenutnoj situaciji sa veoma malo redovnih edukativnih sadržaja naročito korisne za roditelje i pomažu im da se izbore s teškoćama života u vanrednim okolnostima .
Video je samoinicijativno producirao Elvir Ćesko, otac dječaka Benjamina, koji smatra da su roditelji jedni drugima velika podška i da je 2.april već tradicija u upućivanju poruka javnosti čije razumijevanje i podrška je potrebna svakodnevno, a ne samo na taj dan.
Autistični spektar obuhvata stanja koja podrazumijevaju tzv. “trijadu simptoma”: teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, teškoće u socijalnoj interakciji, te nesvrsishodna, ponavljajuća ponašanja. Simptomi se obično javljaju već u najranijem djetinjstvu i traju cijeli život. (Više o autizmu u dokumentu u prilogu).
EDUS je organizacija koja već više od deset godina radi na unaprjeđenju obrazovanja i podrške za djecu sa i bez poteškoća u razvoju kroz primjenu najnovijih naučnih saznanja u radu s djecom, razvoju sistema rane intervencije i podizanju svijesti javnosti. U toku svog djelovanja, u EDUS-u se radilo sa preko hiljadu djece, educiralo njihove roditelje i više stotina stručnjaka iz nekoliko oblasti. Stručnjaci EDUS-a predvođeni izvršnom direktoricom prof.dr. Nirvanom Pištoljević, uspostavili su prvi u zemlji naučni model za ranu intervenciju te proizveli prve domaće, validirane mjerne instrumente kojima se vrši skrining i procjena razvoja djeteta.