Osigurati neophodne kapacitete za izvođenje nastave za djecu s poteškoćama u razvoju

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović posjetio je danas Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju (EDUS). Sa osobljem ovog udruženja razgovarao je o mogućnostima i načinima osiguranja neophodnih prostornih i kadrovskih kapaciteta za izvođenje nastave za djecu s  poteškoćama u razvoju, a po programu koji je EDUS pokrenuo i koji se već pet godina primjenjuje u postojećem sistemu odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo.

„U pitanju je savremena naučna metodologija za rad sa djecom uzrasta od 2 do 13 godina, preuzeta sa Univerziteta Columbia u Njujorku. Kao rezultat svakodnevnog, multidisciplinarnog rada po toj metodologiji, dosad je čak 29 djece uspješno pripremljeno za samostalno pohađanje nastave u redovnim školama i vrtićima“, kazala je izvršna direktorica EDUS-a Nirvana Pištoljević.

Prema njenim riječima, u Kantonu Sarajevo postoji ogroman interes roditelja za ovaj način edukacije. Trenutno je prijavljeno 117 djece za predškolski program i prvi razred naredne školske godine,  ali je  nažalost u JU Zavod „Mjedenica“ trenutno raspoloživo samo 10 mjesta za djecu koja će pohađati nastavu po toj metodologiji.

Ministar Kazazović se složio da je riječ o problemu za koji je neophodno hitno iznaći rješenje, jer svako dijete ima pravo na obrazovanje.

„Nedopustivo je da djeca čekaju na odgovarajuću edukaciju. Ministarstvo će narednih dana održati sastanke sa direktoricom JU Djeca Sarajeva i predstavnicima nekoliko obrazovnih ustanova, kako bismo što prije osigurali potrebne prostorne i kadrovske kapacitete za izvođenje nastave po ovom programu,  u Zavodu ‘Mjedenica’ ili izvan njega“, naglasio je ministar Kazazović.

Inače, program EDUS-a  je namijenjen za unapređenje obrazovanja kao i podrške djeci  sa ozbiljnim razvojnim poremećajima kao što su autizam, teške intelektualne teškoće, emocionalni i bihevioralni poremećaji.

Preuzeto sa www.ks.gov.ba