U saradnji sa UNICEF-om i Federalnim ministarstvima zdravstva, obrazovanja i socijanog rada i politke, EDUS je razvio koncept Centara / Resursnih Soba za Rani rast i razvoj po cijeloj zemlji. Ovo je kompletan multidisciplinarni sistem rane detekcije i intervencije sa svim relevantnim standardiziranim i naučno dokazanim alatima za razvojnu procjenu, detaljnu evaluaciju i kreiranje individualnog razvojnog edukativnog programa. EDUS je kreirao sve materijale, standardizirao ih, i obezbjedio trening kroz direktan rad sa djecom profesinalnog kadra iz Resorsnih soba/ Centara, te vršio superviziju i trening u njihovim lokacijama. Ovo je program koji i dalje traje kroz partnerstvo EDUS-a i UNICEF- a, te relevantnih državnih agencija,.