Ambasador Australije David Stuart nadležan je za sedam zemalja ovog regiona, uključujući i BiH: rezidentan je u Beču, a proteklih je dana boravio u našoj zemlji.
Jedno od prvih mjesta koje je posjetio je nova grupa EDUS-ovog programa u OŠ ”Vladislav Skarić” koje djeluju u okviru JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica. Ambasador Australije već niz godina podržava ovaj program i bili su jedni od rijetkih koji su već na samome početku prepoznali značaj edukacije i socijalizacije djece s poteškoćama u razvoju, te veliki dio novca, vremena i rada posvetili su upravo ovim ustanovama i organizacijama među kojima je i EDUS.

Dobar tim

- Veliko je zadovoljstvo biti ponovo u Sarajevu, gdje sam počeo dolaziti prije tri godine. Zaista je bila sreća da je veza između Ambasade u Beču i EDUS-a već postojala kada sam ja došao na ovu funkciju i zaista sam zadovoljan da vidim kako se na pozitivan način ova škola razvija. Također, moja ambasada pruža određenu vrstu pomoći i podršku i drugim sličnim školama u drugim dijelovima BiH. Ali za EDUS se može reći da je ovo najuspješnija škola ovoga tipa u BiH. Ovaj novi prostor je adekvatan i omogućit će da prime i veći broj učenika. EDUS je od početka imao dobre edukatore, dobre menadžere i dobar tim koji vodi ovaj program, istakao je ambasador naglasivši kako je posebno obradovan činjenicom da se radi na brojnim poljima, te između ostaloga na literaturi i priručnicima koji se mogu replicirati i u drugim sredinama. Detaljnije…