Za djecu s poteškoćama u učenju koja nisu mogla biti smještena u Zavod „Mjedenica“ obezbijeđen novi prostor

Za šezdesetoro djece s poteškoćama u učenju koja su ove školske godine upisana u vrtić „Mjedenica“, ali koja zbog nedostatka kapaciteta nisu mogla biti smještena u toj ustanovi, obezbijeđen je prostor u OŠ „Vladislav Skarić“. To je omogućeno Okvirnim sporazumom o saradnji koji su danas potpisali ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, direktor Zavoda „Mjedenica“ Selmir Hadžić, te direktorice OŠ „Vladislav Skarić“ i Organizacije „Edukacija za sve“ (EDUS) Hasiba Hasković i Nirvana Pištoljević.

„Sporazumom je Ministarstvo dalo saglasnost da se privremeno dodijeli prostor na trećem spratu u ovoj osnovnoj školi za potrebe rada sa djecom i formiranja odgojnih grupa. Rad na toj lokaciji će početi u ponedjeljak naredne sedmice. Djeci će biti pružena radna interakcija i podrška po naučnoj ‘ABA’ metodi od stručnjaka u toj oblasti“, najavio je ministar Kazazović.

Kako su potpisnici istakli, na ovaj je način svakom djetetu predškolskog uzrasta s poteškoćama u učenju omogućena tzv. rana intervencija koja je od velikog značaja za njihov dalji rast i razvoj.

“Krajnji je cilj omogućiti djeci izlazak iz kućnog ambijenta u kojem su isključivo boravili samo sa svojm porodicama“, istakla je stručna savjetnica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS Nihada Čolić.

Prema ovom Sporazumu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS obezbijedit će kadrovsku i logističku podršku za osnivanje novih radnih jedinica pri Zavodu „Mjedenica“ kao i za odabir stručnih kadrova za rad sa djecom. Kako je istakla direktorica EDUS-a Nirvana Pištoljević, ova organizacija je već sada spremna obezbijediti četiri voditelja grupa za rad sa djecom.

Preuzeto sa stranice mon.ks.gov.ba