USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama osigurao je oko 500.000 KM za unaprjeđenje kvaliteta života djece sa autizmom u BiH.
Ugovor o dodjeli sredstava za provođenje istraživanja o modelima ranog otkrivanja i tretiranja autizma kod djece, potpisan je danas u Sarajevu u prostorijama Programa podrške marginaliziranim grupama.

Ugovor su potpisali Jasmin Bešić, direktor Programa podrške marginaliziranim grupama i Nirvana Pištoljević, izvršna direktorica Udruženje za unaprijeđenje obrazovanja i podršku djeci sa i bez poteškoća u razvoju “EDUS – Edukacija za sve”.

“Na osnovu istraživanja bit će razvijen model koji će omogućiti rano prepoznavanje razvojnih poremećaja kod djece. Rana detekcija je vrlo važna jer omogućava da se, uz kvalitetan tretman, od autistične djece izvuče njihov maksimum što će im osigurati i veću uključenost u društvo, a u konačnici i kvaltetniji život. Jer što se autizam ranije otkrije i što se prije počne sa tretmanom veće su šanse i da se njihovi potencijali maksimalno iskoriste”, poručila je Nirvana Pištoljević, izvršna direktorica Udruženja EDUS.

U prosjeku, prema izvještaju UNDP-a o stanju ljudskih prava i socijalnoj isključenosti u BiH, jedna od dvije osobe u Bosni i Hercegovini trpi socijalnu isključenost, a procjenjuje se da oko 10 posto stanovništva ima visoku ili potpunu ovisnosti o drugima zbog određenog vida onesposobljenja.

“Mnogo je marginaliziranih osoba u BiH, a djeca su svakako jedna od najranjivijih kategorija. Nadamo se da ćemo kroz podršku ovom istraživanju djeci sa razvojnim poteškoćama i njihovim roditeljima omogućiti da po prvi put imaju pristup najsavremenijim naučno utemeljenim metodama rada sa djecom s autizmom, te poboljšati kvalitet života za djecu i njihove porodice”, istakao je Jasmin Bešić, direktor Programa podrške marginaliziranim grupama.

Istraživanje počinje u augustu 2017. godine i bit će prvo ove vrste provedeno u BiH. Model razvijen kroz istraživanje bit će preporučen i nadležnim ministrastvima kao standardni obrazac za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

(www.klix.ba)