S ponosom najavljujemo novi ciklus edukacija za roditelje djece sa i bez poteškoća u razvoju! Ovo je prilika za sve roditelje koji žele da unaprijede svoje vještine potrebne u svakodnevnoj komunikaciji sa djecom i cjelokupnom odgoju djece bez obira na stepen funkcionisanja i razvoja djeteta.

U okviru projektnih aktivnosti imamo priliku da Vam obzbjedimo besplatno učešće, a ukoliko želite učestvovati, potrebno je da rezervišete svoje mjesto na edukaciji koju želite pohađati na email: edukacija.edus@gmail.com, putem telefona na broj: 062 696 235 ili lično na ulazu u prostorijama Udruženja EDUS-EDUKACIJA ZA SVE na adresi Kemala Kapetanovića 43.

Molimo Vas da prilikom registracije OBAVEZNO NAPOMENETE ZA KOJU EDUKACIJU SE PRIJAVLJUTE I VAŠ KONTAKT TELEFON.

Hvala za saradnju!

EDUKACIJA ZA RODITELJE okt-dec 2018