JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Valdimir Nazor“ – Odjel predškolsko (u daljem tekstu: Centar „Vladimir Nazor“ – Odjel predškolsko) i Udruženje EDUS – EDUKACIJA ZA SVE pozivaju sve profesore predškolskog odgoja i obrazovanja, edukatore/rehabilitatore (svih stručnih smjerova), psihologe, pedagoge, pedijatrijske medicinske sestre/tehničare i fizioterapeute, zainteresovane za rad sa djecom po EDUS programu pri Centru „Vladimir Nazor“ – Odjel predškolsko da se prijave i pošalju svoj CV na e-mail edus.konkurs@gmail.com.

Ovaj poziv se odnosi na kratkoročni angažman i trening do raspisa konkursa za pozicije pri Centru „Vladimir Nazor“ – Odjel predškolsko.

USLOVI:

-VSS završen Pedagoški fakultet smjer predškolski odgoj i obrazovanje ili završenog I ciklusa odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

-VSS profesor pedagogije i psihologije, profesor pedagogije, dipl.pedagog-psiholog, završen II ciklus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar pedagogije i psihologije, magistar struke

- završena visoka (VSS), viša (VŠS) i srednja stručna sprema (SSS) zdravstvenog i odgojno-obrazovnog smjera u skladu sa zakonom, koji ne mogu samostalno voditi grupu

Samo odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor.

Konkurs će biti otvoren do nedelje 23.9.2018. do 00:00.