U saradnji sa Aparat teatrom i Sarajevskim ratnim teatrom (SARTR), Udruženje EDUS-Edukacija za sve već nekoliko mjeseci radi na pripremama za predstavu “Zaljubljeni vuk”, koju je za ovu priliku napisala Marija Fekete- Sullivan, sa osnovnim ciljem da se djeca s poteškoćama u razvoju, zajedno sa svojim vršnjacima iz redovnog školstva, uključe u njenu produkciju i izvedbu i tako pokažu da je njihova inkluzija u kulturni život ne samo mogućnost, već prije svega  potreba.

EDUS-ov obrazovni program za djecu s razvojnim teškoćama traje već pune tri godine, a vodi ga naučnica sa Univerziteta Columbia u New Yorku, prof.dr. Nirvana Pištoljević.  Sa domaćim timom stručnjaka uvela je vrhunsku naučnu metodologiju u radu s djecom  s ozbiljnim razvojnim poremećajima kao što su poremećaji iz autističnog spektra, sa izvrsnim rezultatima. Dosad je u EDUS-ov program dosad je bilo uključeno više od 170 djece i njihovih roditelja. Većina djece je značajno unaprijedila svoje sposobnosti a njih 18 je uspješno i bez asistenata uključeno u redovno školovanje.

Na premijeri u februaru 2014. u izvedbi će učestvovati barem petoro djece iz EDUS-ovog programa, skupa s djecom iz redovnih škola, a nakon završetka njihovi će im se drugari iz gledališta priključiti na sceni u igri s kostimima i scenografijom.

Ova djeca trenutno svoje predškolsko i osnovno obrazovanje dobivaju uz pomoć EDUS-ovog projekta ”Poboljšanje izgleda za djecu sa teškim razvojnim poremećajima” koji se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III, 2 dio”, finansiranog od Evropske unije iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost EDUS-a. Za realizaciju EDUS-ovog projekta koji traje od decembra do juna 2014. dodjeljeno je 70,000 KM.