EDUKACIJA RODITELJA

Konstantan rad sa roditeljima mališana uključenih u neki od EDUSovih programa. Eukacije se sastoje od predavanja, radionica, grupnih terapija, opservacija rada, te opšteg upoznavanje sa naučnim metodologijama i prenošenje metoda i programa rada iz škole u zajednicu.