EDUKACIJA / USAVRŠAVANJE KADRA

Kao stastavni dio EDUSovog program, edukacija i konstatni rad sa stručnim kadrom je dio svakodnevnice. Plan i program rada sa stručnim kadrom takođe se zasniva na naučnom pristupu, te se koriste predavanja, testovi teoretskog i praktičnog znanja, opservacije i sistematski feedbek tokom direktnog rada sa djecom, naučno-istraživački rad, itd.