Poštovani roditelji,

ovim putem Vas obavještavamo da, kako i narednu sedmicu moramo posvetiti pripremi učionica i kadra, još uvijek nismo u mogućnosti prihvatiti djecu iz rane intervencije.

Razlozi za to su višestruki i nezavisni od EDUS-a:

  1. Još uvijek nam nije pristigao potreban namještaj za ukupan broj djece, niti smo uspjeli obezbijediti potreban didaktički materijal za rad sa djecom.
  2. Ministarstvo još uvijek nije obezbijedilo sav potrebni kadar za rad s djecom, koje očekujemo početkom sljedeće sedmice. Iako smo počeli sa treningom jednog broja kadra ove sedmice, veliki broj njih je već odustao te moramo intervjuisati i trenirati nove ljude za rad sa svom djecom.
  3. Glavna koordinatorica programa rane intervencije, Sabina Brkić, je trenutno u bolnici.

Zbog svega navedenog, zajedničkom odlukom sa Savjetom roditelja odlučeno je da se prijem ukupnog broja djece odgodi za još jednu sedmicu, kako bi se stvorili uslovi za rad s Vašom djecom.

Također Vas još jednom molimo da se uključite u rad Savjeta roditelja EDUS-a kako biste bili u toku sa svakodnevnim dešavanjima, a i kako biste eventualno mogli dati vlastiti doprinos u rješavanju trenutne situacije.

Hvala na razumijevanju!