Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja djece sa i bez poteškoća u razvoju potpisali su danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa predsjednicom Udruženja za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju “Edukacija za sve” (EDUS) Nirvanom Pištoljević.
“Osnovna svrha potpisanog sporazuma je razvijanje, jačanje, unapređenje te promocija obrazovanja djece sa i bez poteškoća u razvoju, edukacija i unapređenje znanja profesionalnog kadra, edukacija i pružanje podrške roditeljima, uspostavljanje naučne saradnje sa širom profesionalnom zajednicom kroz zajednički rad vladinog i nevladinog sektora”, pojasnio je nakon potpisivanja navedenog sporazuma ministar Kazazović.
Potpisivanje ovog sporazuma ima za cilj i kvalitetno unapređenje sistema podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju te strukturno unapređenje sistema podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju kroz partnerstvo vladinog i nevladinog sektora, kao i podizanje svijesti javnosti po pitanju unapređenja obrazovanja djece sa i bez poteškoća u razvoju.

Preuzeto sa stranice mon.ks.gov.ba