Posjeta Historijskom muzeju i Harijevoj izložbi “Hary i njegov čarobni svijet”! Divan dan!