igrica-za-djecu

POKRENITE IGRICUO projektu
Ovaj projekat je nastao kao rezultat želje da se napravi aplikacija koja bi mogla pomoći djeci sa posebnim potrebama u učenju osnovnih koncepata – oblika. Ovo je ujedno i prva aplikacija ove vrste na bosanskom jeziku (sa podrškom za druge jezike), koju su ova djeca koristila.

Učesnici na projektu:
Dr Nirvana Pištoljević
Dr Vedad Hulušić

Reference:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912008149
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Dubrovnik/ECC/ECC-50.pdf