GLAVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTI EDUS-a

 1. U februaru 2011. godine, EDUS je preuzeo vođenje projekta CABAS® UČIONICE U J.U. „MJEDENICA“;
 2. 4. aprila 2011. godine u Glavnoj sali ANUBIH-a povodom Svjetskog dana autizma koji je bio 2. aprila, održan je skup pod naslovom “ Rana detekcija , dijagnoza i intervencija kao ključ uspjeha u tretmanu autizma i ostalih neurorazvojnih poremećaja kod djece ”;
 3. Na inicijativu UNICEF-a, dr. Pištoljević je u maju i junu 2011. radila na izradi projektnog prijedloga za Sistem prevencije, detekcije, dijagnoze i intervencije kod razvojnih poremećaja, zajedno s doc.dr. Smailom Zubčevićem, neuropedijatrom Pedijatrijske klinike KCUS-a i Selenom Bajraktarević, predstavnicom UNICEF-a za zdravlje i rani razvoj djece;
 4. EDUS je sa UNICEF-om pregovarao o mogućem korištenju nedavno oformljenih UNICEF-ovih Centara za rani razvoj (2 u Federaciji BiH i 4 u Republici Srpskoj) za ranu intervenciju;
 5. Na inicijativu i uz pomoć gosp. Yurija Afanasieva, Rezidentnog koordinatoroa UN-a i Rezidentnog predstavnikoa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, EDUS je uspostavio prve kontakte sa opštinom Srebrenik, a dr. Pištoljević je i lično posjetila Udruženje u Srebreniku koje se brine o djeci sa poteškoćama u razvoju te s njima razradila taktiku za sljedeće korake pomoći;
 6. Kroz saradnju s UNDP-om došlo je do ideje da se, u okviru UNDP-ovog projekta vezanog za informacijske tehnologije, napravi projekat za izradu aplikacija na našem jeziku koje bi se koristile za edukaciju djece s poteškoćama u razvoju, a koje bi se mogle koristiti i u zemljama u regionu;
 7. EDUS je takođe uspostavio kontakte s Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu, gdje su razmotrene mogućnosti dalje saradnje u oblasti izrade edukacijskih softvera koji bi bili konkurentni na regionalnom tržištu, značajna pomoć u učionicama, ali i sredstvo održivosti cjelokupnog EDUS-ovog programa;
 8. EDUS je započeo i saradnju s novoosnovanim Centrom za fotografiju, film i multimediju Sarajevo (CFFM), s kojim je potpisan i Protokol o partnerstvu. Predviđeno je da EDUS i CFFM nastupaju kao partneri u projektima vezanim za neformalno obrazovanje za djecu sa i bez poteškoća u razvoju te razvoj inkluzivnog društva kroz afirmaciju sposobnosti djece s poteškoćama u razvoju, kao i edukaciju javnosti putem vizuelnih medija
 9. U decembru 2011., EDUS je takođe počeo saradnju sa Osnovnom muzičkom školom Mladen Pozajić u Sarajevu, čija je profesorica klavira Amela Arifhodžić izrazila želju da organizuje koncert za djecu Mjedenice, uključujući i djecu sa teškim poremećajima koja dosad nisu mogla ići na muzičke događaje ovog tipa. Koncert je održan 28. decembra 2011. u Sali za konferencije u Mjedenici;
 10. Uspostavljena je saradnja s Prosvetno-pedagoškim zavodom (PPZ) i u novembru 2011. godine održan je ogledni čas za savjetnike Zavoda;
 11. Na Četvrtoj međunarodnoj CABAS® konferenciji u New Yorku, SAD u februaru 2011., dr. Pištoljević je bila Predsjedavajuća na Simpozijumu: „ What CABAS® can give to the world“, gdje je održala predavanje: “From Fred S. Keller School to Mjedenica School in Sarajevo- Bringing Evidence-based Education to Bosnia and Herzegovina”;
 12. U februaru 2011., na Drugom kongresu psihologa BiH održanom u Banjaluci, dr. Pištoljević je bila glavni predavač i održala predavanje: “Od Columbia University i New York-a do Mjedenice i Sarajeva stopama nauke”;
 13. 15-17. juna 2011., pri milanskom Universita degli Studi održan je Peti evropski kongres primjenjene bihevioralne analize pod nazivom: „ABA: Nuovi Metodi di intervento per la clinica l'educazione e la riabilitazione“ („ABA: Novi metodi intervencije za edukacijsku i rehabilitacionu terapiju“), na kome je učestvovao i EDUS sa svoja dva člana;
 14. Uspostavljena je saradnju s predstavnicima Univerziteta u Parmi koji su izrazili interes za zajedničke naučne projekte, što je dovelo do potpisivanja ugovora o partnerstvu;
 15. Na 37. Godišnjoj konvenciji primjenjene bihevioralne analize u Denveru, Colorado, u junu 2011. dr. Pištoljević je predstavila rad na temu: “From Fred S. Keller School to Mjedenica School in Sarajevo; 1 year data review”;
 16. Predavanjem pod naslovom: “Podučavanje učenika sa posebnim potrebama u inkluzivnom odjeljenju”, dr. Pištoljević je učestvovala, kao pozvani predavač, na seminaru: “Školska reforma: inkluzivno obrazovanje-gdje smo sad i gdje idemo”, organizovanog od strane Univerziteta u Tuzli, Fakulteta za edukaciju-rehabilitaciju;
 17. U avgustu 2011. Dr. Pištoljević je održala i predavanje o svom radu u CABAS® učionicama i Aktivu defektologa Kantona Sarajevo;
 18. U Sarajevu je od 9-17. septembra 2011. održan drugi međunarodni „ Sarajevo Green Design Festival“ na kojem je dr. Pištoljević u dijelu programa pod nazivom „Inclusive designs“ održala predavanje: “ Bihevioural sciences and environment“ ;
 19. Na Trećim Danima Bosansko-hercegovačko američke akademije nauka i umjetnosti održanim u Zenici 12-14. oktobra 2011., dr. Pištoljević je bila Direktor Seminara iz dječije psihijatrije, gdje je održala i predavanje pod naslovom : “ Evidence-based education for children with Autism and other developmental delays – Project CABAS ® in Mjedenica, Sarajevo”;
 20. Na Šestoj konferenciji Međunarodne asocijacije za bihevioralnu analizu (ABAI), održane 24-26. novembra u Granadi, Španija, svoje naučne radove su predstavile i EDUS-ove članice dr. Nirvana Pištoljević i mr. Stanislava Majušević;
 21. EDUS je 20.aprila 2011. godine u prostorijama Doma Oružanih snaga organizovao, uz potporu samog Doma i UNDP-a, dobrotvorni koktel koji je za cilj imao promociju EDUS-ovih aktivnosti i prikupljanje sredstava za rad učionica u Mjedenici;
 22. 11. septembra 2011. u Koncertnoj Sali Doma oružanih snaga koja je EDUS-u ustupljena za tu priliku, organizovan je dobrotvorni koncert benda „Almer i Nirvan“;
 23. Uz pomoć Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ iz Sarajeva, 28. decembra 2011. održani su koncert i izložba u J.U. „Mjedenica “;
 24. Tokom 2012. godine, napravljene su četiri kompjuterske igrice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, koje za cilj imaju učenje vještina koje nauka smatra neophodnim za učenje na tipičan način.
 25. Na Danima Bosanskohercegovačko američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), koji su održani u aprilu 2012., u Sarajevu, Dr. Pištoljević je održala dva predavanja: „Pervazivni razvojni poremećaji: Detekcija, dijagnoza i intervencija danas u svijetu“, te „Current Research on the Development of Language in Children with Developmental Delays“. Na skupu su učestvovale još dvije stručnjakinje iz EDUS-ovog programa- Stanislava Majušević sa predavanjem: ”Sistematska primjena naučnih taktika u korekciji poremećaja u ponašanju kod djece sa posebnim potrebama”, i Džana Semanić: „EDUS naučni pristup sistemu rane intervencije: Replikacija USA uspjeha u BiH“;
 26. U toku svog boravka u SAD-u u oktobru 2012., dr. Pištoljević je učestvovala i na 6. Godišnjem sastanku BHAAAS, koji je ovaj put održan u Jacksonvilleu, Florida, gdje je predstavila rad EDUS-a prezentacijom: “EDUS- Education for All and the impact it has made on education of children with special needs in Bosnia and Herzegovina”;
 27. U maju 2012. je na konferenciji USA-ABA, održanoj u Seattlu dr. Pištoljević predstavila naučni rad, čije autorice su, pored nje, i EDUS-ove edukatorice Stanislave Majušević i Zumreta Jeina: „ A Procedure to Prepare Students for Learning in Inclusive Setting; Training Teachers in Bosnia to Replicate USA successes.” Održala je, također, i predavanje na temu: “ The Impact of Teaching as Applied Behavior Analysis in Post-war, Post-communist Country: Bringing the Change and Hope for Children with and without Special Needs”.
 28. U junu 2012. je dr. Pištoljević bila pozvani predavač na AARBA ( Association for advancement of radical behavior analysis ) konferenciji u Rimu, gdje je održala predavanje pod nazivom: “ Saving Children with a School : CABAS ® in Bosnia and Herzegovina ”;
 29. Na konferenciji Evropske asocijacije za bihevioralnu analizu (EABA) početkom septembra 2012., u Lisabonu, dr. Pištoljević je održala predavanje : “ Applying Teaching as Behavior Analysis in Order to Advance Student and Teacher Learning in Bosnia and Herzegovina ”;
 30. Na godišnjoj konferenciji svjetskih stručnjaka za primjenu bihevioralne analize u školstvu (CABAS®)- metodologije koja se primjenjuje u glavnim EDUS-ovim aktivnostima, održanoj u New Yorku dr. Nirvana Pištoljević je bila pozvani predavač na temu : “How do You Train a Teacher to Become a Better Teacher; How CABAS® can Help”;
 31. od 9.11. do 10.11.2012. na Međunarodnoj konferenciji o inkluziji, održanoj u Beogradu pod nazivom „Obrazovanje po meri dece“, učestvovale su kao pozvani predavači Nirvana Pištoljević i Stanislava Majušević. Predavanjem na temu: “Priprema djece za učenje u inkluzivnom okruženju” predstavljeni su, osim vlastite ekspertize, i konkretni uspjesi koje je EDUS postigao u pripremi djece za prijem i pohađanje redovne nastave;
 32. 10. maja 2012. uz pomoć Ministarstva oružanih snaga BiH, organizovan je dobrotvorni koktel i prezentacija EDUS-ovih aktivnosti, propraćen koncertom Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ i izložbom likovnih radova učenika škole „Mjedenica“;
 33. U 2012. nastavljena je i saradnja sa, Sarajevo Green Design Festivalom, učešćem u organizaciji i prezentacijama na njihovoj godišnjoj konferenciji održanoj 27.-30. septembra. Tom je prilikom, u holu Holiday Inna gdje je Festival održan, organizovan „EDUS corner“, gdje su dijeljeni naši promotivni materijali, a likovni rad s djecom predstavljen je u brošuri Festivala;
 34. Potkraj godine, uspješno je organizovan novogodišnji koncert u kojem su nastupala djeca Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ i škole „Mjedenica“;
 35. U organizaciji diplomatskog kora, 1. decembra 2012., u prostorijama Francuske škole u Paromlinskoj ulici održan je „Diplomatic Winter Bazaar“, na kom je svoje učešće uzeo i EDUS.