Najavljujemo novi ciklus edukacija za roditelje! Plan smo napravili na osnovu upitnika pomoću kojeg smo saznali teme koje roditelje najviše interesuju. Što se lokacije tiče, čekamo još da nam Općina Stari Grad odobri korištenje njihove sale za ovu svrhu i to ćemo vam naknadno potvrditi. Dobrodošli su svi roditelji koji su zainteresovani za navedenu tematiku, bez obzira da li su u EDUS-u ili ne.

edukacija-roditelja